U lidí se snažím  zachytit emoce a vzájemné vztahy